گاوآهن کوچک مرد لر عتیقه از آب در آمد !

گاوآهن چیلکاروک، این ماکت  گاوآهن کوچک از چوب و آهن ساخته شده است. برای مدیریت زمین های سنگی، مرطوب یا سنگین باید قوی بود.

کف یا کف گاوآهن بلند است و این باعث می‌شود که صاف بماند و استفاده از آن در زمین‌های شیب‌دار آسان‌تر شود. با گاو یا اسب کشیده می شد. به یک تیم بزرگ از مردم و حیوانات نیاز داشت و کشاورزان اغلب حیوانات و کار خود را به اشتراک می گذاشتند.

شخم زدن تنها اولین مرحله در آماده سازی زمین برای کاشت بود. کشاورزان باید تکه های بزرگ خاک باقی مانده از گاوآهن را می شکستند و مطمئن می شدند که زمین شخم زده به طور کامل برگردانده شده است.

آن ها همچنین مجبور بودند کانال هایی را برای تخلیه هر گونه آب سطحی به دام افتاده حفر کنند. این صحنه گاوآهن برخی از افرادی را نشان می دهد که در شخم زدن مشغول بودند.

گاوآهن

کشاورز گاوآهن را راهنمایی می کند و پسری سنگ ها را پاک می کند و علف های هرز را می برد. همچنین مردی در حال کاشت است و زنی برای او بذر می آورد.

یک مرد و یک جفت اسب قبل از کاشته شدن بذر، آن را به خاک می اندازند – سپس آن را به خاک می سپردند.

گاوآهن تک پایه دار، یک مرد اسب را هدایت می کرد در حالی که مردی دیگر فقط با یک دست گاوآهن را هدایت می کرد. این نوع گاوآهن در خاکهای سبک شنی یا ذغال سنگ نارس استفاده می شد و احتمالاً از اورکنی است.

بخش‌هایی از گاوآهن تاب اسکاتلندی را نشان می‌دهد. گاوآهن چرخشی که برای شخم زدن کبریت استفاده می شود، کبریت های شخم زدن در اواخر قرن هجدهم زمانی که گاوآهن های نوسانی جدید برای اولین بار در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار گرفتند، توسعه یافت.

آن ها تخته های قالب بلندی برای بریدن شیارهای منظم و مستقیم داشتند. این به ایجاد غرور در کار شخم زن کمک کرد. این افتخار رقابتی شد.

شخم زدن کبریت راه خوبی برای بهبود مهارت ها و تکنولوژی بود. تولید یک شیار خوب اوج مهارت بود. اگر شیار خیلی باز ​​بود، بذر دفن می شد و جوانه نمی زد.

الیور پلو در دهه 1930، گاوآهن الیور دارای یک تخته قالب برگشت پذیر بود که می توانست چرخش داشته باشد تا شیارها به هر طرف شخم زده شوند. اگر گاوآهن به سنگ می خورد، نقطه آسیب نمی بیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *