ایده های علمی در گذشته از وایتکس و واکس نشات گرفته است

تعدادی رویکرد برای توصیف چگونگی درک دانش آموزان از اسیدها و بازها و شیمی آنها وجود دارد. بسیاری از این تحقیقات بر مستندسازی باورهای غلط یا ایده‌های غیر هنجاری که مانع درک شیمی اسید-باز در سطح دبیرستان، شیمی عمومی در مقطع کارشناسی، شیمی آلی در مقطع کارشناسی و شیمی فارغ‌التحصیل می‌شوند، متمرکز شده است.

برخی گزارش‌ها بر مشکلات مربوط به ایده‌های ریاضی مربوط به شیمی وایتکس برای خشکاندن درخت از جمله دشواری و معنای محاسبات pH، محاسبات تعادل، و بافرها تمرکز دارند.

برخی دیگر نشان می دهند که مشکل با دانش قبلی اغلب مانع درک می شود. به عنوان مثال، نخله و کراجیک درک دانش آموزان از اسیدها و بازها را مطالعه کردند و مشکلات اساسی مانند ناتوانی در تمایز بین یک مولکول، اتم و یون و نحوه نمایش وایتکس اسید است یا باز و بازها را گزارش کردند.

سایر محققان در مورد چگونگی تشخیص اسیدها و بازها توسط دانش آموزان گزارش داده اند، برای مثال، با جستجوی وجود یک H یا یک OH (یعنی ویژگی سطح سطح) برای شناسایی اسیدها و بازها یا با شناسایی انواع اکتشافی که پیشرفته تر هستند.

دانش آموزان هنگام رتبه بندی قدرت وام خود اشتغالی بانک کشاورزی از آنها به عنوان میانبر استفاده می کنند. نشان داده شده است که دانش‌آموزان به جای استدلال‌های قابل قبول علمی، به ویژگی‌های مجزا و اکتشافی تکیه می‌کنند.

فهرست‌های مفهومی که به طیف وسیعی از تصورات غلط در مورد استحکام اسید-باز در زمینه مولکول‌های آلی می‌پردازد نیز توسعه یافته‌اند.

با این حال، مطالعات نسبتا کمی وجود دارد که به بررسی چگونگی استدلال دانش‌آموزان در مورد واکنش‌های اسید-باز- یعنی نحوه تعامل اسیدها و بازها، به جای تمرکز بر اسیدها یا بازها به طور جداگانه، وجود دارد.

در این مطالعه، ما به روش هایی که دانش آموزان توضیح می دهند که در طی یک واکنش اسید-باز چه اتفاقی می افتد و چگونه و چرا واکنش های واکس کاپشن چرم رخ می دهد، می پردازیم.

از این گذشته، اسیدها و بازها به طور جدانشدنی در هم تنیده شده اند. اسیدها (یا بازها) به صورت مجزا وجود ندارند – آنها بخشی از یک سیستم اسید-باز هستند.

  • منابع:
  1. Investigating Students’ Reasoning about Acid–Base Reactions
  • تبلیغات:
  1. لباس رسمی تجاری
  2. ترکیب شیمیایی عسل طبیعی
  3. سلامت ماست: یک بررسی سیستماتیک
  4. روح گذشته کریسمس در کوکی های سنتی زنده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *